QUY ĐỊNH DẤU CHẤM PHẨY TRONG KẾ TOÁN

Hóa đơn bán hàng, cung ứng dịch vụ là bệnh từ kế toán tài chính phổ biến. Nhưng chưa hẳn người nào cũng nắm nguyên lý về việc áp dụng dấu phân làn giữa những con số. Với bài viết này, Vinatax chia sẻ đến độc giả nguyên tắc áp dụng dấu chia cách khi lập hóa đối chọi điện tử để chúng ta đọc nắm vững quy định tránh sai sót trong quy trình thực hiện nay nhé.

Bạn đang xem: Quy định dấu chấm phẩy trong kế toán“Điều 6. Nội dung của hóa đơn điện tử

1. Hóa solo điện tử phải có những nội dung sau:

g) Hóa solo được thể hiện bởi tiếng Việt. Ngôi trường hợp nên ghi thêm chữ quốc tế thì chữ nước ngoài được đặt bên bắt buộc trong ngoặc đơn ( ) hoặc để ngay dưới dòng tiếng Việt và bao gồm cỡ chữ bé dại hơn chữ giờ đồng hồ Việt. Chữ số ghi trên hóa đơn là những chữ số từ bỏ nhiên: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; sau chữ số hàng nghìn, triệu, tỷ, ngàn tỷ, triệu tỷ, tỷ tỷ phải kê dấu chấm (.); nếu có ghi chữ số hàng đơn vị phải đặt dấu phẩy (,) sau chữ số hàng solo vị. Trường hợp không có quy định rõ ràng giữa người mua và người cung cấp về ngôn từ sử dụng trong việc lập hóa 1-1 điện tử để xuất khẩu mặt hàng hóa, thương mại dịch vụ thì ngôn ngữ được áp dụng trên hóa đối chọi điện tử là (hóa 1-1 xuất khẩu) là giờ đồng hồ Anh.

Trường đúng theo sử dụng dấu phân cách là vệt phẩy (,) sau chữ số mặt hàng nghìn, triệu, tỷ, nghìn tỷ, triệu tỷ, tỷ tỷ và sử dụng dấu chấm (.) sau chữ số hàng đơn vị để ghi chữ số sau chữ số hàng đơn vị thì tổ chức khởi sinh sản hóa đối chọi điện tử nên ghi rõ tại thông báo phát hành hóa đối kháng điện tử câu chữ này.

Xem thêm: Quân Đội Mỹ Chuẩn Bị Gì Cho Chiến Tranh Với Trung Quốc? Chiến Tranh Biên Giới Việt

…”


“Điều 4. Câu chữ trên hóa đơn đã lập

1. Nội dung bắt buộc trên hóa 1-1 đã lập phải được trình bày trên cùng một mặt giấy.

k) Hóa solo được thể hiện bằng tiếng Việt. Ngôi trường hợp yêu cầu ghi thêm chữ nước ngoài thì chữ nước ngoài được để bên nên trong ngoặc đối chọi ( ) hoặc để ngay dưới mẫu tiếng Việt và gồm cỡ bé dại hơn chữ giờ Việt. Chữ số ghi bên trên hóa 1-1 là các chữ số trường đoản cú nhiên: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; sau chữ số hàng nghìn, triệu, tỷ, nghìn tỷ, triệu tỷ, tỷ tỷ phải để dấu chấm (.); nếu tất cả ghi chữ số sau chữ số hàng đơn vị chức năng phải để dấu phẩy (,) sau chữ số hàng solo vị. Trường hợp doanh nghiệp sử dụng phần mềm kế toán có sử dụng dấu phân làn số tự nhiên và thoải mái là dấu phẩy (,) sau chữ số hàng nghìn, triệu, tỷ, ngàn tỷ, triệu tỷ, tỷ tỷ và áp dụng dấu chấm (.) sau chữ số hàng đơn vị chức năng trên bệnh từ kế toán; chữ viết trên hóa đơn là chữ giờ Việt không vệt thì những doanh nghiệp được lựa chọn thực hiện chữ viết là chữ giờ Việt ko dấu và dấu phẩy (,), lốt chấm (.) để phân cách chữ số ghi bên trên hóa đơn như trên. Mẫu tổng tiền giao dịch trên hóa đối kháng phải được ghi bằng chữ. Những chữ viết không dấu trên hóa đối kháng phải bảo đảm an toàn không dẫn tới giải pháp hiểu xô lệch nội dung của hóa đơn. Trước lúc sử dụng chữ viết bên trên hóa 1-1 là chữ giờ đồng hồ Việt ko dấu và chữ số sử dụng dấu phân làn số tự nhiên và thoải mái là vết phẩy (,) sau chữ số sản phẩm nghìn, triệu, tỷ, ngàn tỷ, triệu tỷ, tỷ tỷ và thực hiện dấu chấm (.) sau chữ số hàng đơn vị trên hóa đơn, các doanh nghiệp phải gồm văn bản đăng ký kết với cơ quan thuế với tự phụ trách về tính đúng mực của câu chữ hóa đơn lập theo cách ghi chữ viết, chữ số sẽ đăng ký.

…”


1. Sửa đổi điểm k Khoản 1 Điều 4 như sau:

“k) Hóa đơn được thể hiện bằng tiếng Việt. Ngôi trường hợp buộc phải ghi thêm chữ quốc tế thì chữ quốc tế được đặt bên phải trong ngoặc 1-1 ( ) hoặc để ngay dưới cái tiếng Việt và có cỡ nhỏ tuổi hơn chữ giờ Việt.

Chữ số ghi trên hóa đơn là các chữ số trường đoản cú nhiên: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Người bán tốt lựa chọn: sau chữ số sản phẩm nghìn, triệu, tỷ, ngàn tỷ, triệu tỷ, tỷ tỷ phải kê dấu chấm (.), nếu bao gồm ghi chữ số sau chữ số hàng đơn vị chức năng phải đặt dấu phẩy (,) sau chữ số hàng đơn vị hoặc thực hiện dấu ngăn cách số tự nhiên và thoải mái là vệt phẩy (,) sau chữ số mặt hàng nghìn, triệu, tỷ, ngàn tỷ, triệu tỷ, tỷ tỷ và thực hiện dấu chấm (.) sau chữ số hàng đơn vị trên bệnh từ kế toán…”


*
*