DANH SÁCH TỨ TRỤ ĐẠI HỘI 12

TRỰC TIẾP: tiếp thu kiến thức trực con đường trong đk khó khăn, thiếu thốn thốn gây nên nhiều hệ lụy, tác động tiêu cực


(Chinhphu.vn) - Ngày 1/2, tại phiên Bế mạc Đại hội XII, đồng minh Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ thiết yếu trị khóa XIII đã báo cáo kết quả thai cử nhân sự Bộ chủ yếu trị, Tổng túng thiếu thư, Ban bí thư, Ủy ban kiểm soát Trung ương, chủ nhiệm Ủy ban đánh giá Trung ương.

Bạn đang xem: Danh sách tứ trụ đại hội 12


*
Hội nghị lần trước tiên Ban Chấp hành trung ương Đảng cùng sản việt nam khóa XIII.

I - Ban Chấp hành tw Đảng khóa XIII đã thai 18 bạn hữu Ủy viên Bộ thiết yếu trị Ban Chấp hành trung ương khóa XIII, gồm:

1. Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng bí thư Ban Chấp hành trung ương Đảng khóa XII, quản trị nước cùng hòa làng hội nhà nghĩa Việt Nam

2. Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng chính phủ

3. Đồng chí Phạm Minh Chính, trưởng phòng ban Tổ chức Trung ương

4. Đồng chí vương Đình Huệ, túng bấn thư Thành uỷ, Trưởng Đoàn đbqh khoá XIV tp Hà Nội

5. Đồng chí Trương Thị Mai, trưởng ban Dân vận Trung ương

6. Đồng chí Võ Văn Thưởng, trưởng ban Tuyên giáo Trung ương

7. Đồng chí Phạm Bình Minh, Phó Thủ tướng chủ yếu phủ, bộ trưởng Bộ nước ngoài giao

8. Đồng chí Nguyễn Văn Nên, túng thư Thành uỷ thành phố Hồ Chí Minh

9. Đồng chí sơn Lâm, bộ trưởng Bộ Công an

10. Đồng chí Phan Đình Trạc, trưởng ban Nội thiết yếu Trung ương

11. Đồng chí nai lưng Cẩm Tú, chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra tw khóa XII

12. Đồng chí Phan Văn Giang, Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, thiết bị trưởng bộ Quốc phòng.

Xem thêm: Trang Thông Tin Điện Tử Trường Mầm Non Hoa Mai Huế, Trường Mầm Non Hoa Mai Huế

13. Đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Chánh án Toà án nhân dân tối cao

14. Đồng chí è cổ Thanh Mẫn, quản trị Uỷ ban tw Mặt trận nhà nước Việt Nam

15. Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc học viện Chính trị non sông Hồ Chí Minh, quản trị Hội đồng lý luận Trung ương

16. Đồng chí Lương Cường, công ty nhiệm Tổng cục bao gồm trị Quân đội quần chúng. # Việt Nam

17. Đồng chí è cổ Tuấn Anh, bộ trưởng liên nghành Bộ Công Thương, kiêm Phó Trưởng Ban tài chính Trung ương

18. Đồng chí Đinh Tiến Dũng, bộ trưởng liên nghành Bộ Tài chính

II- Ban Chấp hành trung ương Đảng khóa XIII đã bầu đồng minh Nguyễn Phú Trọng, Tổng bí thư Ban Chấp hành tw Đảng khóa XII, quản trị nước cùng hòa xóm hội công ty nghĩa việt nam giữ chức Tổng túng thiếu thư Ban Chấp hành trung ương Đảng khóa XIII.

III- Ban túng thư trung ương khóa XIII tất cả một số bằng hữu Ủy viên Bộ thiết yếu trị được Bộ bao gồm trị phân công thâm nhập Ban túng thư với 5 bạn hữu được thai tại hội nghị lần đầu tiên Ban Chấp hành tw khóa XIII, gồm:

1. Đồng chí Lê Minh Hưng, Chánh Văn phòng trung ương Đảng

2. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Phó nhà nhiệm Tổng cục chủ yếu trị Quân đội quần chúng Việt Nam

3. Đồng chí Đỗ Văn Chiến, cỗ trưởng, chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc

4. Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Phó nhà nhiệm sở tại Ủy ban khám nghiệm Trung ương

5. Đồng chí Lê Minh Khái, Tổng Thanh tra thiết yếu phủ

IV- Ban Chấp hành tw Đảng khóa XIII đã bầu Ủy ban Kiểm tra trung ương khóa XIII, có 19 đồng chí:

1. Đồng chí trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ thiết yếu trị khóa XIII, nhà nhiệm Ủy ban Kiểm tra trung ương khóa XII

2. Đồng chí hồ nước Minh Chiến, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra trung ương khóa XII

3. Đồng chí Nghiêm Phú Cường, Phó nhà nhiệm Ủy ban Kiểm tra tw khóa XII

4. Đồng chí Đoàn Anh Dũng, Vụ trưởng, Thư ký Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra trung ương khóa XII

5. Đồng chí è cổ Thị Hiền, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra tw khóa XII

6. Đồng chí Nguyễn Quốc Hiệp, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra trung ương khóa XII

7. Đồng chí Nguyễn Văn Hội, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra tw khóa XII

8. Đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Ban Chấp hành trung ương Đảng khóa XIII, Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra trung ương khóa XII

9. Đồng chí Vũ tự khắc Hùng, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra trung ương khoá XII

10. Đồng chí Hoàng Trọng Hưng, Chánh công sở Ban tổ chức triển khai Trung ương

11. Đồng chí Nguyễn Tiến Hưng, Ủy viên Ban Chấp hành tw Đảng khóa XIII, Phó bí thư tỉnh ủy, chủ tịch Ủy ban dân chúng tỉnh Hà Tĩnh

12. Đồng chí sơn Duy Nghĩa, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra tw khoá XII

13. Đồng chí Võ Thái Nguyên, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra trung ương khoá XII

14. Đồng chí Nguyễn Văn Nhân, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra trung ương khoá XII

15. Đồng chí Nguyễn Minh Quang, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra trung ương khoá XII

16. Đồng chí trần Văn Rón, Ủy viên Ban Chấp hành tw Đảng khóa XIII, bí thư tỉnh ủy, trưởng phi hành đoàn ĐBQH khóa XIV tỉnh Vĩnh Long

17. Đồng chí trằn Đức Thắng, Ủy viên Ban Chấp hành tw Đảng khóa XIII, Phó nhà nhiệm Uỷ ban Kiểm tra trung ương khoá XII

18. Đồng chí Cao Văn Thống, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra trung ương khoá XII

19. Đồng chí Hoàng Văn Trà, Phó công ty nhiệm Ủy ban Kiểm tra tw khoá XII

V - Ban Chấp hành trung ương Đảng khóa XIII sẽ bầu bạn bè Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ chính trị khóa XIII, bí thư tw Đảng khóa XII, công ty nhiệm Ủy ban Kiểm tra trung ương khóa XII giữ lại chức công ty nhiệm Ủy ban Kiểm tra tw khóa XIII.

từ khóa: Đại hội , Bộ chủ yếu trị , quản trị nước , Nguyễn Phú Trọng , Nguyễn Xuân Phúc , chủ yếu trị , Thủ tướng mạo , Phạm Minh chủ yếu , vương Đình Huệ , nai lưng Tuấn Anh , Nguyễn hòa bình , Lương Cường , Đinh Tiến Dũng , Phan Văn Giang , sơn Lâm , Trương Thị Mai , è Thanh Mẫn , Phạm bình minh , Nguyễn Văn buộc phải , Nguyễn Xuân chiến hạ , Võ Văn Thưởng , Phan Đình Trạc , è cổ Cẩm Tú , Đỗ Văn Chiến , Bùi Thị Minh Hoài , Lê Minh Hưng , Lê Minh Khái , Nguyễn Trọng Nghĩa , trần Cẩm Tú