ĐIỂM CHUẨN VÀ DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN XÉT THEO ĐIỂM THI TỐT NGHIỆP THPT ĐỢT 1 NĂM 2021

Thông tin tuyển chọn sinh: https://boozeman.shop/tin-tuc/thong-tin-tuyen-sinh-dai-hoc-tay-nguyen-nam-2021


Tải về tại
*

Tổ chức

Khoa Công Nghệ Thông Tin - Trường Đại học Khoa học tập Tự Nhiên - Đại học tập Quốc gia Thành Phố Hồ Chí Minh