Đại học khoa học huế tuyển sinh 2017

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn chỉnh Ghi chú
1 52220104 Hán - Nôm 14.25
2 52220213 Đông phương học 14.25
3 52220301 Triết học 16.5
4 52220310 Lịch sử 14.25
5 52220320 Ngôn ngữ học 14.25
6 52220330 Văn học 14.25
7 52310301 Xã hội học 14.25
8 52320101 Báo chí 18
9 52420101 Sinh học 14.25
10 52420201 Công nghệ sinh học 15
11 52440102 Vật lí học 14.25
12 52440112 Hoá học 14.25
13 52440201 Địa hóa học học 14.25
14 52440217 Địa lí tự nhiên 14.25
15 52440301 Khoa học môi trường 15.5
16 52460101 Toán học 14.25
17 52460112 Toán ứng dụng 14.25
18 52480201 Công nghệ thông tin 15
19 52510302 Công nghệ kỹ thuật năng lượng điện tử, truyền thông 14.25
20 52520501 Kỹ thuật địa chất 14.25
21 52520503 Kỹ thuật trắc địa - bạn dạng đồ 14.25
22 52580102 Kiến trúc 13.5
23 52760101 Công tác xã hội 15
24 52850101 Quản lý tài nguyên với môi trường 13.5

*

DHT- Trường đại học khoa học(ĐH Huế)