Bài tập về mệnh đề quan hệ

Trước khi bắt tay vào làm bài tập về mệnh đề quan liêu hệ, các bạn nên quay trở lại học bài lý thuyết về Mệnh Đề tình dục (Relative Clauses). Bài triết lý sẽ chỉ rõ cho bạn các nhiều loại mệnh đề quan liêu hệ, những đại từ quan lại hệ và cả trạng từ quan lại hệ.

Bạn đang xem: Bài tập về mệnh đề quan hệ

Các phần bài tập này đang mất khoảng tầm 30 phút để hoàn thành toàn bộ, vậy nên các bạn hãy dành hẳn ra khoảng chừng 1 thời gian khoảng 1 tiếng học có ôn lại kiến thức và kỹ năng về mệnh đề quan liêu hệ, kế tiếp làm bài tập mệnh đề quan hệ tình dục nhé. Đặc biệt, với các bạn nào làm sai nhiều, thì cần đặc biệt lưu ý ôn lại loài kiến thức định hướng về mệnh đề quan hệ nha.

*
Bài tập mệnh đề quan tiền hệ trong giờ đồng hồ Anh
MỤC LỤC Ẩn
I – bài bác tập
bài 1
bài xích 2:
bài xích 3:
bài 4:
bài 5
II – Đáp án
bài bác 1
bài 2
bài xích 3
bài xích 4
bài bác 5

I – bài xích tập

Bài 1

Chọn đáp án đúng nhất

Mr. Ken, ______ is living next door, is a dentist.

A. That B. Who C. Whom D. What


*

2. Her computer ______ was my friend’s got broke.

A. Which B. Whom C. Who D. That

3. The man _______ she wanted to lớn see her family.

A. Which B. Where C. Whom D. Who

4. Her grandmother, _______ is 70, often takes exercise.

A. What B. Who C. Where D. Which

5. The woman _______ came here two days ago is her professor.

A. Who B. That C. Whom D. What

6. The really happy people are those ……enjoy their daily work

A. What B. Who C. Which D. Where

7. Freedom is something for ________ millions have given their lives.

A. Which B. Where C. Whom D. Who

8. My girlfriend loves tokbokki, _________ is Korean food.

A. Which B. Where C. Whom D. Who

9. Blair has passed the exam last week, ________ is great news.

A. Who B. That C. Which D. Whom

10. The book ________ is in the car is his brother’s.

A. Who B. That C. Which D. Whom

The man_____ lives behind my house is a doctor.

A.that B. Who C. Which D. Whom

Peter, _____ I played đoạn phim games with on the weekend, was younger than me.

A.that B. Who C. Which D. Whom

The old building__________is in front of my house fell down.

A. Of which B. Which C. Whose D. Whom

We’ll come in July __________the schools are on holiday.

A. That B. Where C. Which D. When

Sách Tiếng Anh Cơ Bản là bộ học liệu độc quyền vì chưng boozeman.shop xây dựng, cung cấp đầy đủ kiến thức gốc rễ tiếng Anh bao hàm Phát Âm, trường đoản cú Vựng, Ngữ Pháp với lộ trình ôn luyện chuyên nghiệp 4 tài năng Nghe, Nói, Đọc Viết.

Bộ sách đó dành cho:

☀ học viên yêu cầu học bền vững nền tảng tiếng Anh, phù hợp với phần đông lứa tuổi.

☀ học sinh, sinh viên yêu cầu tài liệu, lộ trình tinh tế để ôn thi cuối kỳ, những kì thi quốc gia, TOEIC, B1…

☀ học tập viên buộc phải khắc phục điểm yếu kém về nghe nói, trường đoản cú vựng, phản nghịch xạ giao tiếp Tiếng Anh.


TỚI NHÀ SÁCH

Bài 2:

Chọn giải đáp đúng

21. The film about _____ they are talking about is fantastic.

A. Who

B. Which

C. Whom

D. That

22. The people ____ for the bus in the rain are getting well.

A. Waiting

B. To lớn wait

C. Waited

D. Wait

23. He is the boy _______ is my best friend.

A. That

B. Whom

C. Who

D. A& C

ĐỌC THÊM 75 bài giảng giờ đồng hồ anh rất là hữu ích dành cho người mất gốc

24. I have a message for people _____ by the traffic chaos.

A. Lớn delay

B. Who delay

C. Delayed

D. Who delaying

25. I live in a pleasant room ____________ the garden.

A. To lớn overlook

B. Overlooking

C. Overlooked

D. Which overlooking

26. Melanie was the only person _____ a letter of thanks.

A. Wrote

B. Written

C. To lớn write

D. Writing

27. The pilot was the only man _______ after the crash.

A.was rescued

B. Rescued

C. Rescuing

D. To be rescued

28. I met a lot of new people at the các buổi tiệc nhỏ ________ names I can’t remember.

A. Whose

B. Which

C. Who

D. Whom

29. I’ll see you near the post office ___________ we met the other day.

A. Which

B. Where

C. When

D. Why

30. Tell me the reason ______ you were absent yesterday.

A. Where

B. When

C. Why

D. That

Bài 3:

Viết lại câu làm thế nào cho nghĩa không đổi

The man is her father. You met him last week.

➔ _______________________________________.

2. Zoe likes the xanh T-shirt. My sister is wearing it.

➔ _______________________________________.

Show me the new hats. You bought them last night.

➔ _______________________________________.

4. Zoe has a sister. Her sister’s name is Juma.

Xem thêm: Sao Thế Giới - Hậu Trường Sao Hoa Ngữ

➔ _______________________________________.

ĐỌC THÊM Unbox cỗ giáo trình “thần thánh” cho người “yếu” giờ đồng hồ Anh!

That is a company. It produces rings.

➔ _______________________________________.

The children were attracted by the show. It was performed so many.

➔ _______________________________________.

7. My best friend can compose songs. Ly sings folk songs very well.

➔ _______________________________________.

Tet is a festival. Tet often happens in late January or early February.

➔ _______________________________________.

9. Zoe bought a new phone yesterday. I can use it khổng lồ send và receive messages.

➔ _______________________________________.

Jack is the boy. He is giving my mom a gift.

➔ _______________________________________.

Bài 4:

Tìm và sửa lỗi sai

The film who I watched yesterday was interesting.I like that dress whom is really beautiful.The only house lớn be paint last week was Oanh’s.Do you get on with the person which lives behind?A dictionary is a book whom gives her the meaning of words.

Bài 5

Nối 2 câu sau thành 1 câu ngay tức thì mạch (rút gọn mệnh đề quan lại hệ)

Zoe is the girl. She phoned the police yesterday.

➔ _________________________________________.

2. I buy a dress which is beautiful & fashionable.

➔ _________________________________________.

The woman who is standing over there is my teacher.

➔ _________________________________________.

The last student that was interviewed was Zoe.

➔ _________________________________________.

5. Those are books. Jack has just bought them from the bookstore.

➔ _________________________________________.

The Maldives, which is best known for foreign travelers, has pleasant weather.

➔ _________________________________________.

They had a pool in which they could swim.

➔ _________________________________________.

ĐỌC THÊM trong suốt lộ trình học giao tiếp tiếng Anh từ bỏ A mang đến Z Miễn phí tổn từ boozeman.shop

II – Đáp án

Bài 1

Chọn lời giải đúng nhất

Chọn B (Who sửa chữa thay thế cho Mr. Ken)Chọn D (That sửa chữa thay thế cho her computer – mệnh đề xác định)Chọn C (thiếu tân ngữ – whom thay thế cho the man)Chọn B (Who thay thế cho her grandmother)Chọn A (Who sửa chữa thay thế cho the woman)Chọn A (Which sửa chữa cho tokbokki)Chọn A (Which thay thế cho freedom)Chọn C (Which thay thế cho câu hỏi Blair sẽ vượt qua bài bác kiểm tra)Chọn C (Which sửa chữa thay thế cho the book)Chọn B lựa chọn B hoặc D lựa chọn B chọn D

Bài 2

Chọn câu trả lời đúng nhất

1. B

2. A

3. D

4. C

5. B

6. C

7. D

8. A

9. B

10. C

Bài 3

Viết lại câu làm thế nào để cho nghĩa ko đổi

The man whom you met last week is her father.Zoe likes the blue T-shirt which my sister is wearing.Show me the new hats which you bought last night.Zoe has a sister whose name is Juma.That is a company which produces rings.The children were attracted by the show which was performed so many.My best friend can compose songs which Ly sings very well.Tet is a festival that often happens in late January or early February.Zoe bought a new phone yesterday which I can use khổng lồ send và receive messages.Jack is the boy who is giving my mom a gift.

Bài 4

Tìm với sửa lỗi sai.

who ➔ which (thay núm cho the film bắt buộc dùng which chứ không sử dụng who)whom ➔ which (thay cầm cố cho that dress cần sử dụng which)to be paint ➔ to be painted (sai về phân chia thời cồn từ)which ➔ who (thay thế cho the person bắt buộc dùng who)whom ➔ which (thay cố kỉnh a book bắt buộc dùng which)

Bài 5

Nối 2 câu sau thành 1 câu ngay tức khắc mạch (rút gọn gàng mệnh đề quan hệ)

Zoe is the girl phoning the police yesterday.Those are the books which Jack has just bought from the bookstore.The woman standing over there is my teacher.The last student khổng lồ be interviewed was Zoe.I buy a beautiful & fashionable dress.The Maldives, best known for foreign travelers, has pleasant weather.They had a pool lớn swim in.

Sách Tiếng Anh Cơ Bản là cỗ học liệu độc quyền vị boozeman.shop xây dựng, hỗ trợ đầy đầy đủ kiến thức căn cơ tiếng Anh bao hàm Phát Âm, từ Vựng, Ngữ Pháp cùng lộ trình ôn luyện bài bản 4 kĩ năng Nghe, Nói, Đọc Viết.

Bộ sách này dành cho:

☀ học viên nên học vững chắc và kiên cố nền tảng tiếng Anh, tương xứng với phần lớn lứa tuổi.

☀ học tập sinh, sinh viên bắt buộc tài liệu, lộ trình tỉ mỉ để ôn thi cuối kỳ, những kì thi quốc gia, TOEIC, B1…

☀ học viên nên khắc phục nhược điểm về nghe nói, từ vựng, phản nghịch xạ giao tiếp Tiếng Anh.